MEDEWERKERS TEVREDENHEID

Medewerkers tevredenheidsonderzoek Neocura

In het begin van 2019 is er een medewerkers tevredenheidsonderzoek gehouden onder alle medewerkers van Neocura.
 Hieruit zijn de volgende conclusies naar voren gekomen:
 
 - In algemene zin is er tevredenheid bij de medewerkers van Neocura. Het gemiddelde eindcijfer wat zij hebben gegeven aan de organisatie is een cijfer van 7,2.

 - De vragen rondom plezier in het werk hebben, voldoende uitdaging en eigen verantwoordelijkheid hebben zijn hebben de hoogste scores gehaald. Hier is de meeste tevredenheid over bij de medewerkers.

 - De vraag rondom het onderling geven van feedback heeft de laagste score gehaald en daarin zouden de medewerkers dus de meeste ontwikkeling nog graag willen zien. Om met dit aspect aan de gang te gaan, is besloten om in de verplichte vergaderingen op locatie hier meer aandacht aan te besteden, waarbij de gedragsdeskundige van Neocura hierbij aansluit en dit onderwerp met de teams oppakt en verder uitwerkt.

Ook hierbij geldt, dat wij eind 2019 dit onderzoek graag willen herhalen.

ADRES: Thomas a Kempislaan 102, 6822 LS Arnhem

Ontwerp en realisatie: www.ammarin.nl