Veel gestelde vragen…

Vind jouw antwoord over Bijzonder Wonen in Arnhem!

Wij hebben twee verschillende locaties. Wat is het verschil tussen het Hofje en de Kazerne?

Op de Kazerne en op het Hofje is in totaal plek voor 55 bewoners. Het verschil tussen beide locaties zit ‘m vooral in twee aspecten. De Kazerne heeft een algemene woonkamer waar cliënten gebruik van maken en waar zij gezamenlijk kunnen eten, terwijl dit op het Hofje niet het geval is. Het mee-eten op de Kazerne kost voor één avondmaaltijd €3,50 per persoon. Het is geen verplichting om mee te eten in de avond, je bepaalt dit zelf. Je kan in de woonkamer een spelletje spelen of bijvoorbeeld ’s avonds een film kijken. Daarnaast is het zo dat op de Kazerne de voordeuren van de appartementen zich in de algemene gangen bevinden, en die van het Hofje toegang geven tot de buitenlucht. Ook is er per locatie een verschil in de uitvoering van de contactmomenten (de gesprekken met de begeleiding). Op de Kazerne zijn er zowel geplande als ongeplande begeleidingsmomenten, terwijl op het Hofje meer volgens afspraak gewerkt wordt. De begeleiding komt dan naar jouw appartement voor het contactmoment.

Wat voor mensen wonen er bij jullie?

Alle cliënten zijn minimaal 18 jaar of ouder. Zij hebben vaak een verstandelijke beperking of een psychiatrische beperking, of een verslaving. Vaak is het een combinatie van twee of drie aspecten van bovengenoemde. Alle cliënten worden bij ons ondersteund, aan de hand van zijn of haar eigen zorgplan. Het kan dus zijn dat de ene bewoner begeleiding ontvangt bij het opruimen en schoonhouden van zijn of haar woning, terwijl de andere cliënt begeleiding ontvangt bij het vinden en behouden van werk.

Welke indicatie is er nodig om te kunnen wonen bij Neocura?

 Om te kunnen wonen bij Neocura en om er begeleiding te ontvangen is er een indicatie nodig vanuit de Wlz of vanuit de Wmo. Vanuit de Wlz kan het gaan om een VG3, VG4 of VG6, of een GGZ1, GGZ2 of een GGZ3-indicatie, die allemaal mogelijk zijn vanuit zorg in natura (ZIN). In het geval van ZIN betaalt de cliënt geen huur, maar alleen een eigen bijdrage aan het CAK. Voor meer informatie kijk op CAK - Eigen bijdrage rekenhulp.  Als we het hebben over een Wmo-indicatie, dan gaat het om een samenstelling tussen begeleiding individueel basis + begeleiding individueel specialistisch, vaak in combinatie met een 24-uurs beschermd-wonencomponent. In deze gevallen, wordt er door de cliënt naast de zorg, gescheiden hiervan, huur betaald.  

Met hoeveel begeleiders krijg ik te maken op de locatie?

In principe zijn er aparte teams van begeleiders op zowel het Hofje als de Kazerne. Gemiddeld genomen zijn er tussen de 10 en 12 collega’s per team, en daarnaast is er vaak ook nog een stagiaire. Neocura heeft jaarlijks per team minimaal één stagiaire en soms is er ook sprake van stagiaires die bij ons een leer-werktraject volgen.

Waarom zit er een hek om de locatie en mag ik er dan wel altijd in en uit?

Net als bij een woonhuis met een tuin, waar ook vaak een hek met een poortje voor staat, heeft Neocura dit ook. Als je woont binnen Neocura, is dat altijd vanuit het vrijwillige kader. Dit betekent dat je altijd op en van het terrein mag, als je dat zelf wilt. Dus ook al gaat het hek in de nacht dicht, om ongewenst bezoek te voorkomen, kun je als bewoner altijd het terrein op en af.

Is het mogelijk om bezoek te ontvangen als ik bij Neocura kom wonen?

Ja, dat is zeker mogelijk. We vinden het belangrijk dat onze bewoners een groot sociaal netwerk hebben, met daarin bijvoorbeeld familie en/of vrienden, die steunend zijn in het leven van onze bewoners. Omdat we te maken hebben met veel verschillende bewoners en met de veiligheid op het terrein, vinden we het wel van belang om te weten als je bezoek krijgt wie dit zijn. Daarom vragen we nieuw bezoek, die we nog niet kennen, zich altijd eerst te legitimeren bij de begeleiding. Zodra we dan iemand kennen, is dit natuurlijk niet meer nodig.

Hoe ziet de woonruimte er voor mij uit en kan ik daar huurtoeslag voor krijgen?

Zowel op de Kazerne als op het Hofje zijn de appartementen volledig zelfstandige woningen. Je hebt dus altijd een eigen badkamer, toilet en keuken. Elk appartement staat bij de gemeente ook apart geregistreerd, waardoor het mogelijk is om huurtoeslag aan te vragen. Dit geldt ook voor bewoners onder de 23. De woningen op de Kazerne verschillen qua oppervlakte van ongeveer 20 tot 30 m2 en de meeste woningen op het Hofje hebben een oppervlakte van ongeveer 22 tot 24 m2. 

Welke route moet ik volgen om mijzelf of iemand anders aan te melden?

Als je enthousiast bent om jezelf of iemand anders aan te melden bij Neocura, dan kun je hiervoor terecht op onze website. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Als je vooraf nog meer informatie wilt, kun je ook telefonisch je vragen stellen. Je kunt dan het beste bellen naar het volgende telefoonnummer: 06 - 233 65 054. 

Bijzonder wonen

Een fijne plek waar je veilig woont

Lees meer 

Onze dienstverlening

Ontwikkeling naar een zo zelfstandig mogelijk leven

Lees meer 

Neem een kijkje!

Benieuwd naar onze locaties?

Lees meer