Neocura 2
WeLkom bij neocura
Bijzonder wonen in een unieke, begeleide woonsetting in Arnhem.
Beschermd wonen

De belangrijkste behoeften van een mens zijn veiligheid en de ruimte om te ontwikkelen. 

Dagbesteding

We vinden het belangrijk dat onze bewoners meedoen in de maatschappij.

Neem een kijkje!

Iedereen behoort een kans te krijgen zich te ontplooien binnen de huidige samenleving. 

Wij vinden het belangrijk om te kijken naar de individuele capaciteiten van onze cliënten.

Neocura Bijzonder wonen streeft naar een unieke en bijzondere woonsetting. Wij vinden het belangrijk om individuele mogelijkheden van onze clienten te zien en te erkennen, zonder daarbij de uitdaging(en) van hun beperking uit het oog te verlezen. Iedereen behoort een kans te krijgen zich te ontplooien en het liefst zoveel als kan binnen de huidige samenleving. 

Onze dienstverlening

Wij stimuleren en bevorderen de ontwikkeling van onze clienten vanuit de volgende kernwaarden: 
•    respect en vertrouwen;
•    jezelf mogen zijn;
•    verantwoordelijkheid;
•    transparante en duidelijke communicatie;
•    eigen regie & zorg op maat.

Bijzonder wonen in arnhem

Onze dienstverlening

24 uurs begeleiding / beschermd wonen 

De belangrijkste behoeften van een mens zijn veiligheid en de ruimte om te ontwikkelen. Wij werken vanuit het principe dat vallen en opstaan erbij horen...

Dagbesteding

We vinden het belangrijk dat onze bewoners meedoen in de maatschappij. Dit kan middels werk, studie of hobby zijn... 

Ambulante begeleiding

Loop je vast in het dagelijkse leven of heb je het gevoel dat je ondersteuning kan gebruiken? De ambulante begeleiders van Neocura staan klaar om je te helpen, je leven weer op orde te krijgen. 

Over de kazerne en het hofje 

Neem een kijkje

Neocura biedt twee woonlocaties waar je je eigen appartement bewoont. In de Kazerne is 24 uur per dag begeleiding aanwezig die je ondersteunt bij een gezond dag- en nachtritme en die je structuur biedt. Woon je in het Hofje dan woon je meer zelfstandig maar kan je om begeleiding vragen als je dat nodig vindt.

Vind jouw antwoord over bijzonder wonen in Arnhem!

Veel gestelde vragen… 

Wij hebben 2 verschillende locaties. Wat is het verschil tussen ' het Hofje' en 'Kazerne'?

Op de Kazerne en op het Hofje is in totaal plek voor 55 bewoners. Het verschil tussen beide locaties zit hem vooral in twee aspecten. Op de Kazerne is er een algemene woonkamer waar gebruik van gemaakt kan worden en waar gezamenlijk gegeten kan worden, terwijl dit op het Hofje niet het geval is. Het mee eten op locatie Kazerne kost voor één avondmaaltijd €3,50 per persoon. Het is geen verplichting om mee te eten in de avond, maar hier is wel mogelijkheid voor. Daarnaast kan de woonkamer gebruikt worden om gezamenlijk een spelletje te spelen of bijvoorbeeld s ’avonds een film te kijken. Daarnaast is het zo dat op de Kazerne de voordeuren van de appartementen in de algemene gangen zich bevinden, terwijl op het Hofje als je de voordeur van je eigen appartement uitstapt, je in de buitenlucht terecht komt. Ook is er nog een verschil in uitvoering van contactmomenten op de locatie (de gesprekken met begeleiding). Op de Kazerne zijn er zowel geplande als ongeplande begeleidingsmomenten, terwijl op het Hofje wat meer volgens afspraak gewerkt wordt, waarbij de begeleiding naar jouw appartement komt voor het contactmoment.

Wat voor mensen wonen er bij jullie?

Alle cliënten zijn minimaal 18 jaar of ouder. Zij hebben vaak of een verstandelijke beperking, of een psychiatrische beperking, of een verslaving. Vaak is het ook een combinatie van twee of drie aspecten van bovengenoemde. Alle cliënten worden bij ons ondersteund, aan de hand van zijn of haar eigen zorgplan. Het kan dus zijn dat de ene bewoner begeleiding ontvangt bij het opruimen en schoonhouden van zijn of haar woning, terwijl de andere client begeleiding ontvangt bij het vinden en behouden van werk.

Welke indicatie is er nodig om te kunnen wonen bij Neocura?

Om te kunnen wonen bij Neocura en hier begeleiding te ontvangen is er een indicatie nodig vanuit de WLZ of vanuit de WMO. Vanuit de WLZ kan het gaan om een VG3, VG4 of VG6, of een GGZ1, GGZ2 of een GGZ3 indicatie, allemaal mogelijk vanuit Zorg in Natura (ZIN). In het geval van ZIN betaald de client geen huur, maar alleen een eigen bijdrage aan het CAK. Voor meer informatie kijk op CAK - Eigen bijdrage rekenhulp . Als we het hebben over een WMO indicatie, dan gaat het over een samenstelling tussen begeleiding individueel basis + begeleiding individueel specialistisch, vaak in combinatie met een 24 uurs beschermd wonen component. In deze gevallen, wordt er door de client naast de zorg, gescheiden hiervan huur betaald.

Hoeveel begeleiders krijg ik mee te maken op de locatie?

In principe zijn er aparte teams van begeleiders op zowel het Hofje als de Kazerne. Gemiddeld genomen zijn er tussen de 10 en 12 collega’s per team, en daarnaast vaak ook nog een stagiaire. Neocura heeft jaarlijks per team minimaal één stagiaire en soms is er ook sprake van een leer-werktraject.

Waarom zit er een hek om de locatie en mag ik er dan wel altijd in en uit?

Net als bij een woonhuis met een tuin, waar ook vaak een hek met een poortje voor staat, heeft Neocura dit ook. Als je woont binnen Neocura, is dat altijd vanuit het vrijwillige kader. Dit betekend dat je altijd op en van het terrein mag, als je dat zelf wilt. Dus ook al gaat het hek in de nacht dicht voor het in de gaten houden van mogelijk ongewenst bezoek, kun je als bewoner altijd op en van het terrein wanneer je dit wilt.

Is het mogelijk om bezoek te ontvangen als ik kom wonen bij Neocura?

Ja, dat is zeker mogelijk. We vinden het bij Neocura belangrijk dat onze bewoners een groot sociaal netwerk hebben, met daarin bijvoorbeeld familie en/of vrienden, die steunend zijn in het leven van onze bewoners. Omdat we te maken hebben met veel verschillende bewoners als ook de veiligheid op het terrein, vinden we het wel altijd belangrijk om te weten als je bezoek krijgt en wie dit zijn. Daarom vragen we nieuw bezoek die we nog niet kennen, zich altijd eerst te legitimeren bij de begeleiding. Zodra we dan iemand kennen, is dit natuurlijk niet meer nodig.

Hoe ziet de woonruimte er voor mij uit en kan ik daar huurtoeslag voor krijgen?

Zowel op de Kazerne als op het Hofje zijn het volledig zelfstandige appartementen. Je hebt dus altijd een eigen badkamer, toilet en keuken. Elk appartement staat bij de gemeente ook apart geregistreerd, waardoor het mogelijk is om huurtoeslag aan te vragen. Dit geldt ook voor bewoners onder de 23. De woningen op de Kazerne verschillen qua oppervlakte van ongeveer 20 tot 30 m2, en op het Hofje zijn de meeste woningen ongeveer 22 tot 24 m2 qua oppervlakte.

Welke route moet ik volgen om mijzelf of iemand anders aan te melden?

Als je enthousiast bent om jezelf of iemand anders aan te melden bij Neocura, dan kun je hierover contact met ons opnemen. Je kunt via de website jezelf aanmelden en er wordt dan zo snel mogelijk contact met je opgenomen. Als je vooraf nog meer informatie wilt, kun je ook telefonisch met ons contact opnemen om je vragen te stellen. Je kunt dan het beste bellen naar het volgende telefoonnummer: 06 - 233 65 054.

Drie bijzondere zorglocaties in Arnhem & Zutphen: 

Thomas A. Kempislaan 102
6822 LS Arnhem

Hagepoortplein 5
7201LN Zutphen

Op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur
026-8482970 (locatie Arnhem) of 06-45718704 (locatie Zutphen) of mail naar info@neocura.nl

Neem contact met ons op en/of plan een kennismaking!