AMBULANT WONEN

Ambulant wonen richt zich op het aanbieden van specialistische zorg aan huis.

Wij bieden ambulante specialistische begeleiding in Arnhem aan

In samenwerking met de Gemeente Arnhem. Ambulante begeleiding kan alleen worden aangeboden na doorverwijzing vanuit het sociaal wijkteam of in sommige gevallen met een pgb Wlz-indicatie. Loop je vast in het dagelijks leven of heb je het gevoel dat je ondersteuning kan gebruiken? De ambulante begeleiders van Neocura staan klaar om je te helpen, je leven weer op orde te krijgen.

Waar kunnen de begeleiders je bij helpen en ondersteunen?
- Een luisterend oor bieden;
- Ondersteunen bij het aanbrengen en behouden van ritme, regelmaat en structuur;
- Ondersteunen bij belangrijke of moeilijke momenten;
- Het op orde brengen en bijhouden van jouw (financiële) administratie;
- Het structureren en organiseren van een ontregelde leefomgeving;
- Het vergroten van je sociale netwerk;
- Het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor een zelfstandig leven;

lees meer
Lees minder

Zorg op maat

Met ambulante begeleiding worden mensen ondersteund in het dagelijks leven. Dit doen we door maatwerk te bieden en de begeleiding aan te laten sluiten op de behoeften en capaciteiten van de cliënt. Bij Neocura werken wij oplossingsgericht en zijn we flexibel en creatief in de uitvoering hiervan. Maatwerk is erg belangrijk, omdat elk individu immers anders is, daarom gaan wij zoveel mogelijk naast de cliënt staan om een vruchtbare hulpverleningsrelatie tot stand te brengen.

AANMELDING EN INFORMATIE
Wil je je aanmelden voor ambulante begeleiding of meer informatie hierover?
Neem dan contact op met Joel Renjaan via telefoonnummer: 06-23 36 50 54

Bijzonder wonen in arnhem

Onze dienstverlening

24 uurs begeleiding / beschermd wonen 

Een van de belangrijkste behoeften van een mens is veiligheid en de ruimte om te ontwikkelen. Wij werken vanuit het principe dat vallen en opstaan erbij horen...

Dagbesteding

Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners meedoen in de maatschappij. Dit kan middels werk, studie of een hobby zijn...

Ambulante begeleiding

Loop je vast in het dagelijks leven of heb je het gevoel dat je ondersteuning kan gebruiken? De ambulante begeleiders van Neocura staan klaar om je te helpen, je leven weer op orde te krijgen.

Twee bijzondere locaties:
'Kazerne '&' Het Hofje'

Thomas A. Kempislaan 102
6822 LS Arnhem

Op werkdagen telefonisich
bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur

026-8482970 of 06-12 29 93 33
info@neocura.nl

Neem contact met ons
op en/of plan een kennismaking!